PL   

"Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice. Sierotą jest to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze Opiekun jego ducha". Janusz Korczak
"Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice. Sierotą jest to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze Opiekun jego ducha". Janusz Korczak

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez "Naszą Chatę" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu

Na podstawie art 36 a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (DZ. U. z 2015 r. poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez "Naszą Chatę" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu. Rejestr został upubliczniony poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w biurze placówki przy ulicy Siemiradzkiego 6 A w Przemyślu