PL   

"Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice. Sierotą jest to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze Opiekun jego ducha". Janusz Korczak
"Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice. Sierotą jest to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze Opiekun jego ducha". Janusz Korczak

Informacja o placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasza Chata Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu

            „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu jest placówką, która kontynuuje dorobek Domu dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu, który jako placówka niepubliczna funkcjonuje od 1 marca 1997r. 

Głównym zadaniem „Naszej Chaty” jest podejmowanie działań terapeutycznych wobec dzieci i ich rodzin, pomoc w nawiązywaniu i wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez realizowanie indywidualnego planu pracy z wychowankiem i jego rodziną. Placówka podejmuje działania socjalizujące, kompensacyjne, reedukacyjne oraz stwarza możliwości dorastającej młodzieży nabywania umiejętności potrzebnych w samodzielnym, dorosłym życiu.

„Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu prowadzi dwa czternastoosobowe domki (w Przemyślu przy ulicy Rosłońskiego oraz w Ostrowie koło Przemyśla). Część administracyjna mieści się w biurze placówki w Przemyślu przy ulicy Siemiradzkiego 6A. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza zajmuje się opieką
i wychowaniem 28 dzieci w wieku od 1 do 18 roku życia. Dzieci zamieszkują dwa kameralne domki w pełni przypominające środowisko rodzinne. W każdym z domków pracuje sześciu wysoko wykwalifikowanych opiekunów-wychowawców. Jeden z nich jest liderem domku zajmującym się organizacją pracy wychowawczej domku. Wychowawcy zajmują się bezpośrednią pracą z dziećmi i ich rodzinami. Jeden wychowawca ma pod opieką maksymalnie trójkę dzieci. 

Placówka zatrudnia także psychologa oraz pracownika socjalnego.

 

 

W przypadku chęci umieszczenia dziecka pochodzącego z Państwa terenu w naszej placówce zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z biurem „Naszej Chaty” tel. 16 7334035 (osoby odpowiedzialne do kontaktu w w/w sprawie to dyrektor Agnieszka Ustrzycka oraz pracownika socjalny Magdalena Jakóbska) lub z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu tel. 16 6769400 (osoby odpowiedzialne do kontaktu Elżbieta Szczurowska).